Aan de volledige inhoud van deze website wordt veel zorg en aandacht besteed.

De mogelijkheden op abusievelijk foutieve informatie is nooit 100 % uitgesloten. Aan niets wat op deze site vermeld is kunnen daarom rechten worden ontleend. Door u vermeende geconstateerde onjuistheden vernemen wij graag van u. Deze kunt u per email melden via: showroom@waterhuys.nl